torsdag 18 oktober 2018

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord.
Ljusbordet i sig är ett fantastiskt material, det ger oändliga möjligheter till utforskande och lek.
Det roliga med ljusbordet är att bilder som läggs på ytan lyses upp och förstärks, leksaker ändrar skepnad och skapar skuggningar, former framstår som mer framträdande och färger får ny lyster.


Här har barnen utforskat sensorblocken med hjälp av ljusbordet. De upptäckte att det fanns olika färger och olika material i blocken. Efter en stund började barnen sortera blocken, de delades in efter färg och till viss del efter formen. Just sorteringen är en viktig del i den matematiska utvecklingen. Det är något som behövs för att förstå hur vi klassificerar och kategoriserar.
 

Efterhand upptäckte de att man kunde bygga och konstruera med dem och det växte fram byggnader, både liggandes och på höjden. Även här utvecklas det matematiska tänkandet samt förståelsen för fysikaliska fenomen. Hur högt kan man bygga innan det rasar? Varför rasar det? Det är, bland annat, en början till att förstå gravitationen och hur den fungerar.

Enligt förskolans läroplan ska vi erbjuda barnen förutsättningar att:


  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord...