torsdag 18 oktober 2018

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord.
Ljusbordet i sig är ett fantastiskt material, det ger oändliga möjligheter till utforskande och lek.
Det roliga med ljusbordet är att bilder som läggs på ytan lyses upp och förstärks, leksaker ändrar skepnad och skapar skuggningar, former framstår som mer framträdande och färger får ny lyster.


Här har barnen utforskat sensorblocken med hjälp av ljusbordet. De upptäckte att det fanns olika färger och olika material i blocken. Efter en stund började barnen sortera blocken, de delades in efter färg och till viss del efter formen. Just sorteringen är en viktig del i den matematiska utvecklingen. Det är något som behövs för att förstå hur vi klassificerar och kategoriserar.
 

Efterhand upptäckte de att man kunde bygga och konstruera med dem och det växte fram byggnader, både liggandes och på höjden. Även här utvecklas det matematiska tänkandet samt förståelsen för fysikaliska fenomen. Hur högt kan man bygga innan det rasar? Varför rasar det? Det är, bland annat, en början till att förstå gravitationen och hur den fungerar.

Enligt förskolans läroplan ska vi erbjuda barnen förutsättningar att:


  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 
 

tisdag 9 oktober 2018

Regnbågsmjölken

För att förstå vår omvärld behöver vi uppleva den. Samma gäller med den vetenskapliga biten, att förstå hur olika substanser verkar är svårt om man har fått uppleva det.


Här får barnen på Högaholm experimentera med mjölk, diskmedel och karamellfärg.
Experimentet kallas Regnbågsmjölken och går helt enkelt ut på att man häller mjölk i en tallrik, droppar några droppar karamellfärg (olika färger) i mjölken och sedan doppar topps i diskmedel och doppar sedan den i mjölken.


Vad som händer är att när diskmedlet når mjölken ändras ytspänningen och små bubblor omringade av fett från mjölken bildas. Båda dessa saker gör att karamellfärgen börjar röra sig.

 
 

Experimentet var väldigt spännande och satte igång livliga diskussioner bland barnen. Diskussionerna ledde till olika teorier kring varför det blir som det blir och frågeställningar kring vad som händer när man tillför andra saker. 


Barnen fick testa sina teorier och de olika sakerna de ville tillföra och sedan se vad detta ledde till.
Handsprit var en av de substanser barnen ville prova vilket ledde till att alla färgerna blandades och färgen blev brun.


onsdag 3 oktober 2018

Från 2D till 3D

Att kunna skapa något utifrån en ritning är ganska svårt. Att ta en 2 dimensionell bild och sedan bygga en 3 dimensionell byggnad kräver en stor dos logiskt tänkande.


Här har ett barn ritat ett hus på ett vanligt papper, bilden ligger sedan till grund för uppbyggandet av huset. Därefter hjälps barnen åt med bygget och det blir samtidigt en övning i samarbete och kommunikation.


Byggmaterialet är banankartonger som vi hämtade i köket, på så sätt arbetar vi med hållbarutveckling och återanvänder material som redan finns på förskolan.
Man ser tydligt att barnen förstått att hus har fler sidor än den enda sida man ser på själva bilden.


Husets tak skulle kunna vara svårt att bygga ihop men man ser tydligt att barnen löst de spetsiga tornen med en halvt uppvecklad låda.
Kreativt!!!

Här har barnen fått med sig många erfarenheter och massor av kunskap, inte bara rent samarbetsmässigt utan också matematiskt, logiskt, naturvetenskapligt, språkligt, mm.

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord...