torsdag 18 oktober 2018

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord.
Ljusbordet i sig är ett fantastiskt material, det ger oändliga möjligheter till utforskande och lek.
Det roliga med ljusbordet är att bilder som läggs på ytan lyses upp och förstärks, leksaker ändrar skepnad och skapar skuggningar, former framstår som mer framträdande och färger får ny lyster.


Här har barnen utforskat sensorblocken med hjälp av ljusbordet. De upptäckte att det fanns olika färger och olika material i blocken. Efter en stund började barnen sortera blocken, de delades in efter färg och till viss del efter formen. Just sorteringen är en viktig del i den matematiska utvecklingen. Det är något som behövs för att förstå hur vi klassificerar och kategoriserar.
 

Efterhand upptäckte de att man kunde bygga och konstruera med dem och det växte fram byggnader, både liggandes och på höjden. Även här utvecklas det matematiska tänkandet samt förståelsen för fysikaliska fenomen. Hur högt kan man bygga innan det rasar? Varför rasar det? Det är, bland annat, en början till att förstå gravitationen och hur den fungerar.

Enligt förskolans läroplan ska vi erbjuda barnen förutsättningar att:


  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 
 

tisdag 9 oktober 2018

Regnbågsmjölken

För att förstå vår omvärld behöver vi uppleva den. Samma gäller med den vetenskapliga biten, att förstå hur olika substanser verkar är svårt om man har fått uppleva det.


Här får barnen på Högaholm experimentera med mjölk, diskmedel och karamellfärg.
Experimentet kallas Regnbågsmjölken och går helt enkelt ut på att man häller mjölk i en tallrik, droppar några droppar karamellfärg (olika färger) i mjölken och sedan doppar topps i diskmedel och doppar sedan den i mjölken.


Vad som händer är att när diskmedlet når mjölken ändras ytspänningen och små bubblor omringade av fett från mjölken bildas. Båda dessa saker gör att karamellfärgen börjar röra sig.

 
 

Experimentet var väldigt spännande och satte igång livliga diskussioner bland barnen. Diskussionerna ledde till olika teorier kring varför det blir som det blir och frågeställningar kring vad som händer när man tillför andra saker. 


Barnen fick testa sina teorier och de olika sakerna de ville tillföra och sedan se vad detta ledde till.
Handsprit var en av de substanser barnen ville prova vilket ledde till att alla färgerna blandades och färgen blev brun.


onsdag 3 oktober 2018

Från 2D till 3D

Att kunna skapa något utifrån en ritning är ganska svårt. Att ta en 2 dimensionell bild och sedan bygga en 3 dimensionell byggnad kräver en stor dos logiskt tänkande.


Här har ett barn ritat ett hus på ett vanligt papper, bilden ligger sedan till grund för uppbyggandet av huset. Därefter hjälps barnen åt med bygget och det blir samtidigt en övning i samarbete och kommunikation.


Byggmaterialet är banankartonger som vi hämtade i köket, på så sätt arbetar vi med hållbarutveckling och återanvänder material som redan finns på förskolan.
Man ser tydligt att barnen förstått att hus har fler sidor än den enda sida man ser på själva bilden.


Husets tak skulle kunna vara svårt att bygga ihop men man ser tydligt att barnen löst de spetsiga tornen med en halvt uppvecklad låda.
Kreativt!!!

Här har barnen fått med sig många erfarenheter och massor av kunskap, inte bara rent samarbetsmässigt utan också matematiskt, logiskt, naturvetenskapligt, språkligt, mm.

tisdag 18 september 2018

Det kompetenta barnet

På Högaholms förskola arbetar vi med det kompetenta barnet. Alltså att alla barn är kompetenta individer och att vi finns där för att stötta dem i deras utveckling.
Det här är en bil, skapad av ett barn helt utifrån barnets tankar och idéer.


Barnet har letat upp material på egen hand och sedan, med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet, byggt en bil.
Det här initiativet lägger grunden för fortsatt lärande, både för det barn som byggt bilen men även för kamraterna på avdelningen som inspirerats att även de göra egna bilar.
Att bygga egna bilar (eller andra saker) av återvinningsmaterial lägger dels grunden för ett miljötänk och en hållbar framtid, samtidigt som barnen utvecklar sitt matematiska och logiska tänkande. Under arbetets gång pågår ett ständigt samtal och resonerande vilket stärker barnens språk och ger nya begrepp så som fälgar, navkapslar och vindrutetorkare.

söndag 26 augusti 2018

Skapa konst


På Havet håller barnen nu på att skapa konst att hänga ovanför sina lådor i hallen.
Grunden är en riktig tavelduk för att skapa känslan av att barnen verkligen är konstnärer vars konst skapar avtryck i vår värld.
 

Det material man använder i olika situationer är av största vikt!
Att måla på ett vanligt papper är något som barnen är vana vid, de målar med färgpennor, vattenfärg, ready mix, etc på papper i stort sett dagligen.


Om man då ska göra det mer speciellt är det viktigt att tänka igenom vilket material som används. Det måste ge barnen en känsla av att det är något annorlunda med detta skapande. På samma sätt som vi vuxna också vill att det ska kännas speciellt när vi gör något av betydelse.


I skapandeprocessen har barnen valt olika tekniker, några har fyllt tavlan med färg, någon har valt en färg och andra har blandat. Det visar tydligt vilka preferenser varje barn har.torsdag 23 augusti 2018

Hållbarutveckling och schemalagd tid

Eftersom vi i Malmö Stad jobbar mot en hållbar framtid ligger det i vårt intresse att dra vårt strå till stacken. Vi har sett att barnen ofta tar papper, ritar lite grand på det innan det förkastas och därför har barnen fått skapa sina egna block utav färgat papper.
Tanken är att detta ska få barnen att känna större respekt för materialet och inte förkasta det så snabbt. På så sätt spar vi papper och samtidigt vår miljö.


Färg, form och antal är en del av det matematiska lärandet och här man valt att kombinera dessa.
Barnen har fått sortera färgade nallar på olika former utifrån deras färg och antal.


Vi som vuxna uppskattar att ha ett tydligt schema över vår dag och veta vad som kommer hända under dagen.
Detsamma gäller barn!
Här jobbar vi med dagsschema för barnen där pedagogerna sätter upp bilder som representerar dagens innehåll från början till slut. På så sätt underlättar vi övergångarna mellan olika aktiviteter och ingenting kommer som en överraskning.


måndag 6 augusti 2018

Nu startar vi upp hösten 2018

Augusti är här och nu är sommarlovet slut.
Det innebär att bloggen är tillbaka igen och kommer uppdateras löpande.
Välkomna att följa oss!

Fysik och matematik bland de yngre barnen

Bland de yngre barnen på förskolan jobbar vi mycket med ljus, både i form av ficklampor, prismor och speglar men även med hjälp av ljusbord...